0ürün

Sepetinizde hiç ürün yok.

Product was successfully added to your shopping cart.
Argesol EM-A (Etkin Mikroorganizma)

EM-A (Etkin Mikroorganizma) 1 Lt

42,00 ₺

(Stok mevcut değil)

  • Argesol EM-A (Etkin Mikroorganizma) Argesol EM-A (Etkin Mikroorganizma)

EM-A (Etkin Mikroorganizma) 1 Lt

Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Hızlı Gözat


  • EM  "Etkin Mikroorganizma" teriminin kısaltılmış şeklidir

  • Fotosentez bakterisi (Fototropik bakteri), Laktik  Asit Bakterisi, Mayalar, Aktinomisetler, Küfler içerir.

  • Organik maddenin kokulu bileşikler üretmeden çürümesini sağlar. 

  • Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur.

  • Sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır. 


Durumu: Stok mevcut değil

42,00 ₺

Detaylar

EM Nedir?

EM  "Etkin Mikroorganizma" teriminin kısaltılmış şeklidir. EM değişik türde mikroorganizmalardan oluşmaktadır ve doğadan toplanarak kendine özgü şartlarda üretilmektedir. EM kimyasal madde değildir ve kesinlikle gen değişimine uğramamıştır. EM, Japonya'nın Okinava kentindeki Ryukyus Üniversitesi'nden Prof. Dr. Teruo Higa tarafından geçen yüzyılın sonlarında geliştirilmiştir.

Üzerinde yoğun araştırmalar yapılarak mükemmelleştirilen EM'in kullanımı Asya ülkeleri başta olmak üzere son 20 yıl içinde son derece yaygınlaşmıştır. Bugün Avrupa'daki kullanım hacmi ve alanları da hızla artmaktadır. Dünyada 130'u aşkın ülkede kullanılmaktadır.

EM'İN İÇİNDE HANGİ MİKROORGANİZMALAR VARDIR?

EM, tek bir mikroorganizma türü olmayıp, çeşitli mikroorganizma gruplarının karışımından oluşmaktadır. EM'in içindeki mikroorganizmalar başlıca 5 ana gruptan oluşmaktadır.

1-      Fotosentez Bakterisi (Fototropik Bakteri)

Fotosentez bakterileri, yaşamlarını kendi kendilerine destekleyen bağımsız bakterilerdir. Bu bakteriler, güneş ışınlarını ve toprağın ısısını enerji kaynağı olarak kullanarak; kök salgılarından, organik maddeden ve/veya zararlı gazlardan (örneğin, hidrojen sülfür) yararlı maddeler sentezlerler. Yararlı maddelerse amino asitler, nükleik asitler, biyoaktif maddeler ve şekerden oluşmaktadır ki bunların hepsi bitkilerin büyümesini ve gelişmesini teşvik etmektedir.

Bu yararlı maddeler hem doğrudan bitkiler tarafından emilirler hem de bakterilerin daha da artması için büyüme ortamı (substrate) olarak davranırlar. Bu yüzden, topraktaki fototropik bakterilerin artışı diğer etkin mikroorganizmaları daha da artıracaktır. Örneğin, fototropik bakterilerin salgıladığı büyüme ortamı olarak davranan azotlu bileşiklerin (amino asitler) varlığından ötürü kök çevresinde (rhizosphere) VA (vesicular-arbuscular) mikoriza artmıştır.  VA mikoriza, topraktaki fosfatların çözünürlüğünü artırarak, normalde bitkilerin alımı için çözeltide olmayan fosfatları çözeltiye geçirir. VA mikoriza, azot fikse eden Azotobakter ve Rhizobium bakterileri  ile birarada bulunabilir ve baklagillerin havadaki azottan yararlanma  yeteneğini artırır.

2-      Laktik  Asit Bakterisi

Laktik asit bakterisi, fotosentez bakterisinin ve mayanın ürettiği şekerler ve diğer karbohidratlardan laktik asit üretir. Uzun süredir laktik asit bakterilerini kullanarak yoğurt ve turşu yapılması bu sayede mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, laktik asit çok kuvvetli bir sterilize edicidir. Zararlı bakterileri bastırır ve organik maddenin bozunmasını hızlandırır. Dahası, laktik asit bakterisi, lignin ve selüloz gibi organik maddelerin bozunmasını da artırır ve bu maddeleri, bozunmamış organik maddeden kaynaklanan zararlı etkilere neden olmaksızın, fermente eder.

Laktik asit bakterisi, sürekli ekilen tarımsal bitkilerde hastalıklara neden olan Fusaryum adlı zararlı mikroorganizmanın çoğalmasını/yayılmasını engelleme yeteneğine sahiptir.  Fusaryum popülasyonunun artması genel olarak bitkileri zayıflatmaktadır. Bu durum hastalıkları teşvik etmekte ve zararlı nematodların aniden çoğalmasına neden olmaktadır.  Laktik asit bakterileri, Fusaryumun yayılmasını ve işlevini bastırırken, nematod oluşumları da yavaş yavaş ortadan yok olmaktadır.

3-      Mayalar

Mayalar; fotosentez bakterileri, organik madde ve bitki kökleri tarafından salgılanan amino asitler ve şekerlerden bitkilerin büyümeleri için yararlı antimikrobiyel ve yararlı maddeler sentezlerler.Mayalar tarafından üretilen hormonlar ve enzimler gibi biyoaktif maddeler aktif olarak hücre ve kök bölünmesini teşvik eder. Mayaların salgıları, laktik asit bakterileri ve aktinomisetler gibi etkin mikroorganizmalar için büyüme ortamı sağlarlar.

4-      Aktinomisetler

Bakterilerle mantarlar arasında bir yapıya sahip aktinomisetler, fotosentez bakterileri ve organik madde tarafından salgılanan amino asitlerden antimikrobiyel maddeler üretirler. Bu antimikrobiyel maddeler ise, zararlı mantar ve bakterileri bastırırlar.Aktinomisetler fotosentez bakterileri ile bir arada yaşayabilirler. Böylece, her iki tür de toprağın antimikrobiyel etkinliğini artırarak toprak ortamının kalitesini yükseltirler.

5-      Küfler

Aspergillus ve Penicillium gibi küfler organik maddeyi hızla bozunmaya uğratarak; alkol, esterler ve antimikrobiyel maddeler üretirler. Bunlar ise, kötü kokuları bastırır ve zararlı böceklerle kurtçukları önlerler.Etkin Mikroorganizmalar içinde bulunan her bir türün (fotosentetik bakteriler, laktik asit bakterileri, mantarlar, aktinomisetler ve küfler) kendine özgü önemli bir işlevi bulunmaktadır.  Ancak, fotosentez bakterileri, EM etkinliğinin en önemli bileşenidir.

Fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmaların etkinliklerini destekler. Diğer yandan, fotosentez bakterileri, diğer mikroorganizmalarca üretilen maddeleri de kullanırlar. Bu olay, "birlikte varoluş (coexistence) ve birlikte gelişme (co-prosperity)" olarak adlandırılmaktadır.Toprakta Etkin Mikroorganizmalar arttıkça, yerli etkin mikroorganizmaların popülasyonu da giderek artar. Böylece, mikroflora zenginleşir ve topraktaki mikrobiyel ekosistemler iyi dengelenir. Belirli tür mikroorganizmaların (özellikle zararlı olanların) artışı önlenir. Böylelikle topraktan kaynaklanan hastalıklar bastırılmış olur.

Bitki kökleri; karbohidratlar, amino ve organik asitler ve aktif enzimler salgılar. Etkin mikroorganizmalar büyümek için bu salgıları kullanırlar. Bu süreç sırasında, EM, amino ve nükleik asitler, bitkiler için çeşitli vitaminler ve hormonlar da salgılarlar.  Dahası, bu tür topraklarda, etkin mikroorganizmalar kök bölgesinde (rhizosphere), bitki ile birlikte bulunurlar (symbiosis). Sonuç olarak, etkin mikroorganizmaların baskın olduğu bu tür topraklarda bitkiler olağanüstü iyi büyürler.

EM 150 ülkede kullanılmaktadır ve EM-Teknolojisi 13 Ülkede Ulusal Politikanın bir parçası haline gelmiştir.

HAYVAN ÜRETİMİNDE EM KULLANIMINDAN ELDE EDİLEN FAYDALAR

Kötü kokuları yok eder. Koku bileşikleri, örneğin amonyak, hidrojen sülfür, metil merkaptan ve metil sülfür, vb. türevleri genellikle çürütücü organizmaların metabolik faaliyeti sırasında üretilir. EM kullanımı bu mikropların faaliyetini bastırır ve organik maddenin kokulu bileşikler üretmeden çürümesini sağlar. Hastalık gelişimini ve salgın hastalıkları engeller. EM “rekabetçi dışlama” ilkesine (bu ilke ilerde açıklanmaktadır) dayalı olarak patojen mikropların popülasyonunu sınırlandırır ve böylece bu mikropların patojenik faaliyetlerini bastırır. EM buna ek olarak hayvanların genel sağlığında iyileşme sağlar ve hayvanların hastalıklara karşı direncini arttırır. Atıkların izin verilen deşarj kriterlerine uygun olarak arıtılmasını sağlar. EM’deki mikroplar atık sudaki kirleticileri yok eder. Yeterli süre ve gerekli koşullar sağlandığında EM suyu kirlilikten arındırır.

Büyüme hızında iyileşme sağlar. Daha iyi yem kullanımı ve hayvan refahındaki iyileşmeyle birlikte hayvanların büyümesinde kayda değer iyileşme sağlar. Ölüm oranını düşürür. Hayvanların bağışıklığının artması nedeniyle çiftlikteki hayvanlar arasındaki ölüm oranı düşer. Sütten kesilme dönemi sonrasında hayatta kalma oranını ve yetişkin hayvanlarda verimliliği arttırır. Çevre ve sağlıktaki genel iyileşmeyle birlikte üreticiler daha verimli spermler ve yumurtalar üretebilir ve böylelikle verimlilik oranını yükseltirler. EM çok genç hayvanların mide ve bağırsak bozukluklarına karşı direncini arttırır ve hayatta kalma oranlarını iyileştirir.

Tat, doku ve koku gibi ürün özelliklerinin kalitesini arttırır. Hayvanlarda çok fazla yapay kimyasal madde alımı olmadığından, üretilen et, süt ve yumurtalar tüketici sağlığını tehdit edecek kimyasal kalıntılar içermez.

Hayvansal atıkların organik gübreye dönüştürülmesine yardımcı olur. EM ile fermante olan hayvan dışkısı yüksek bitki besin değerine sahip olur ve patojen içermez.

Sinek ve diğer haşaratı son derece azaltır. EM ile sineklerin nasıl azaldığını anlamak için sineklerin üremesine daha yakından bakmamız gerekmektedir. Sinekler, çürümekte olan organik maddelerin üzerine yumurtlarlar. Tavuk kümeslerinde bu madde tavuk dışkısıdır. Yumurta metamorfiz geçirmeden önce larva (kurtçuk) haline gelmelidir. Yumurtanın larva aşamasına geçmesi için bazı özel enzimlerin ortamda bulunması gerekmektedir. Bu özel enzimler bozuşup kokuşmakta olan (oksidasyona uğrayan) organik maddeler üzerinde bol miktarda bulunur. O yüzden, sinekler organik maddelerin üzerine yumurtlamayı tercih ederler. Ancak eğer sineğin yumurtladığı organik madde EM ile muamele edilmişse, bir başka deyişle, tavuklar EM ile beslenmiş ve kümesler EM ile spreylenmişse, EM kötü kokuları yok ederken, antioksidan maddeler ve vitaminler salgılar. Bu yüzden, (tavuk dışkıları dahil) ortamda antioksitleyici bir durum söz konusudur ve bu antioksidan maddeler, sinek yumurtalarını kurtçuklara dönüştürecek enzimlerin oluşumunu engeller. Dolayısıyla, sinekler yumurta aşamasından öteye geçemeyeceğinden, sinek üreme çevrimi kırılmış olur.

ETLİK PİLİÇ (BROYLER) ÜRETİMİNDE EM

İçme suyu katkısı olarak kümesteki broyler tavuklarının günlük içme suyuna aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM ilave edin.

1 ila 14. günler 1 litre içme suyuna 0,5 ml veya 1 ton suya 500 ml (1/2 litre)

15. gün ve Sonrası 1 litre içme suyuna 0,25 ml veya 1 ton suya 250 ml (1/4 litre)

yem katkısı olarak tavukların günlük yem miktarına aşağıda belirtilen oran ve zamanlarda EM-A ilave edin. 1 - 7. günler toplam yem ihtiyacının %3’ü veya Bir ton yem başına 30 kilo

 8 - 14. günler toplam yem ihtiyacının %2’si veya Bir ton yem başına 20 kilo 15. gün ve sonrası toplam yem ihtiyacının %1’i veya 1 ton yem başına 10 kilo hijyen spreyi olarak 1 litre EM-A’yi 50 litre suyla seyreltin.

Aşağıda belirtilen zamanlarda metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Tavuklar kümese konmadan 3 - 7 gün önce, son kimyasal dezenfeksiyon ya da fumigasyondan sonra barınakların tavanlarına, yerlere ve duvarlara spreyleyin.

BESİ SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM

Yem Katkısı Olarak Besi ve bitirme yemlerine hayvan başına günde 30 gram oranında EM-A ilave edin. Hijyen Spreyi Olarak 50 litre suda seyreltilmiş 1 litre EM’yi ilk ayda bir kez ve sonrasında her 15 günde 1 kez olmak üzere metrekareye 0,5 litre oranında spreyleyin. Kışın nemlilik daha fazla olduğundan spreylemede kullanacağınız çözeltiyi 1/10 oranında klorsuz suyla seyreltin ve ayda bir kez yerlere metrekareye 50 gram EM-A serpin.

SÜT SIĞIRI ÜRETİMİNDE EM

Yem katkısı olarak sığır yemine aşağıdaki oranlarda EM-A ilave edin.

Sütten kesilen/ büyüme çağındaki hayvanlar günde 30 gram

Düveler günde 30 gram süt inekleri günde 30 gram

Sütü kesilen inekler günde 10 – 30 gram

Damızlık boğalar günde 10 gram genç boğalar günde 10 – 30 gram 

ÖNEMLİ NOT:

EM’İ ANTİBİYOTİKLERLE KARIŞTIRMAYIN. HER ANTİBİYOTİK UYGULAMASINDAN ÖNCEKİ VE SONRAKİ ÜÇER GÜN BOYUNCA EM UYGULAMASINI DURDURUN. EM DEZENFEKTANLARLA VE/VEYA BAKTERİSİD YA DA FUNGİSİD ÖZELLİKLERE SAHİP OLDUĞU BİLİNEN KİMYASALLARLA BİRLİKTE SPREYLENMEMELİ VEYA KARIŞTIRILMAMALIDIR. DAHA ÖNCE BU KİMYASALLARIN KULLANILDIĞI SPREYLEME CİHAZI İYİCE TEMİZLENMEDEN KULLANILMAMALIDIR. TEMİZLEME İŞLEMİ ÖNCE SABUNLU SUYLA SONRA SUYLA SONRA EM ‘İN KENDİSİYLE YAPILMALIDIR. TEMİZLİKTE KULLANILAN EM ÇÖZELTİSİNİ GÜBRE ÇUKURUNA ATABİLİRSİNİZ.

 

 

Ürün Etiketleri

Etiketleri ayırmak için boşluk kullanınız. Deyim tipindeki etiketler için tekli tırnak (') kullanınız.

  1. Bu ürünü ilk yorumlayan siz olun

Kendi Yorumunuzu Yazın

Bu ürüne kaç puan verirsiniz? *

  1 yıldız 2 yıldız 3 yıldız 4 yıldız 5 yıldız
Fiyat
Kalite

Kredi Kartı İle Ödeme

İnternet sitemiz üzerinden tüm kredi kartları ile sorunsuzca alışveriş yapabilirsiniz. 200 TL ve üzeri siparişlerde 3D Secure ile ödeme işlemi güvenliğiniz açısından zorunlu tutulmuştur.

Banka Kartı İle Ödeme

İnternet sitemiz üzerinden tüm banka kartları ile güvenle ödeme yapabilirsiniz. BDDK uyarınca banka kartları ile gerçekleşen alışverişlerde 3D Secure ile ödeme zorunludur.

Ön Ödemeli Kartlar İle Ödeme

Türkiye'de hizmet veren kuruluşlara ait ön ödemeli kartlar ile tıpkı banka kartınızla alışveriş yapıyormuş gibi sipariş verebilir, ödeme yapabilirsiniz. Ödeme esnasında kart numaranızı girdiğinizde hangi ödeme kuruluşuna ait olduğuna dair bilgi veren logo çıkıyorsa güvenle ödeme yapabilirsiniz. 

Sanal Kredi Kartı İle Ödeme

Sanal kartlar ile ödemelerinizi de tıpkı banka kartlarınızla ödüyormuşçasına gerçekleştirebilirsiniz. Prosedür olarak herhangi bir fark bulunmamaktadır. Sanal Kartlar ile yapacağınız ödemelerde güvenlik gerekçesiyle 3D Secure zorunlu tutulmuştur.

Ödeme yapmadan önce lütfen yeterli kart bakiyenizi yüklediğinizden emin olun.

BKM Express İle Ödeme

Ödeme sayfasında ödeme yöntemi olarak kredi kartını seçiniz ve kart ödeme sayfasına giriniz.

Sağ üst taraftan BKM Express logosuna tıklayınız ve bilgilerinizi girerek ödemenizi gerçekleştiriniz.

Banka Havalesi / EFT İle Ödeme

HAVALE / EFT BİLGİLERİ

T.C. Ziraat Bankası Balıkesir - Gönen Şubesi (0049)

Hesap No: 72573381

IBAN: TR61 0001 0000 4972 5733 8150 01

*Havalenizi yaparken işlem açıklamasında mutlaka müşteri adı soyadı ve sipariş numarasını belirtiniz. Sipariş numarası satın alma işlemi tamamlandıktan sonra otomatik olarak oluşmaktadır. Lütfen bu numarayı unutmayacağınız bir yerde saklayınız.